1|True|False

Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw

Header Image

Ysgol Gynradd Gymraeg yw Ysgol Tirdeunaw wedi'i lleoli ar gyrion dinas Abertawe. Daw'r disgyblion o'r ardal leol a'r cyffuniau agos. Mae'r ysgol a agorwyd yn 1994, yn ysgol gynradd gyda thua 400 o blant ar y gofrestr mewn dosbathiadau gallu cymysg. Mae 13 dosbarth sy'n cynnwys dosbarth Meithrin a'r dosbarthiadau prif ffrwd. Yn ogystal a'r staff addysgu, mae gennym weinyddes feithrin a naw cynorthwywyr dosbarth.

Mrs. S Davies