Learn Welsh with your child

Last modified 10/05/2012 15:09

This is one of the new features where we'd like to encourage you through some easy steps to help you and your child get the basics of Welsh Languages under your wing.

 

Lesson 1 – Rhifau (Numbers)

1 – un                                     6 - chwech

2 – dau                                   7 - saith

3 – tri                                      8 – wyth

4 – pedwar                             9 - naw

5 – pump                               10 – deg

 

Lesson 2 – Lliwiau (Colours)

coch (red)                                      porffor (purple)

glas (blue)                                     brown (brown)

melyn (yellow)                             arian (silver)

gwyrdd (green)                            llwyd (grey)

du (black)                                      aur (gold)

gwyn (white)

oren (orange)

pinc (pink)

 

 

 

Lesson 3 – Dyddiau’r Wythnos (Days of the Week)

Dydd Llun – Monday

Dydd Mawrth – Tuesday

Dydd Mercher – Wednesday

Dydd Iau – Thursday

Dydd  Gwener – Friday

Dydd Sadwrn – Saturday

Dydd Sul – Sunday

 

Lesson 4 – Y Tymhorau (The Seasons)

Gwanwyn – Spring

Yr Haf – Summer

Yr Hydref – Autumn

Y Gaeaf – Winter

 

Lesson 5 – Y Misoedd (The Months)

Ionawr – January

Chwefror – February

Mawrth – March

Ebrill – April

Mai – May

Mehefin – June

Gorffennaf – July

Awst – August

Medi – September

Hydref – October

Tachwedd – November

Rhagfyr – December

 

Lesson 6 – Y Tywydd (The Weather)

Sut mae’r tywydd heddiw?

(What’s the weather like today?)

Mae hi’n........

(It is.........)

heulog – sunny

bwrw glaw – raining

bwrw eira – snowing

wyntog – windy

oer – cold

stormus – stormy

braf – fine

niwlog – foggy

gymylog – cloudy

 

Lesson 7 – Pynciau (Subjects)

Mathemateg – Maths

Saesneg – English

Gwyddoniaeth – Science

Cymraeg – Welsh

Sbaeneg – Spanish

Hanes – History

Daearyddiaeth – Geography

Addysg Grefyddol – R.E

Drama

Technoleg – Technology

Cerddoriaeth – Music

Technoleg Gwybodaeth – I.T

Chwaraeon – Games

 

Lesson 8 – Y Teulu (Family members)

mam – mam

tad – dad

gwr – husband

gwraig – wife

mab – son

merch – daughter

brawd – brother

chwaer – sister

mamgu – grandmother

tadcu – grandfather

modryb – aunt

ewythr – uncle

cefnder – male cousin

cynither – female cousin

nai – nephew

nith – niece

 

Lesson 9 – Yr Amser (The Time)

Faint o’r gloch?

(What’s the time?)

Mae hi’n.......

(It’s........)

un o’r gloch     (one o’clock)

ddau o’r gloch

dri o’r gloch

bedwar o’r gloch

bump o’r gloch

chwech o’r gloch

saith o’r gloch

wyth o’r gloch

naw o’r gloch

ddeg o’r gloch

unarddeg o’r gloch

ddeuddeg o’r gloch

 

 

chwarter wedi (a quarter past)

hanner awr wedi (half past)

chwarter i (a quarter to)

 

Lesson 10 – Some useful phrases

Rydw i’n hoffi ............ – I like.............

Dydw i ddim yn hoffi..... – I don’t like............

Rydw i’n mwynhau........ – I enjoy..............

Mae’n gas gyda fi........ – I hate.........

Mae’n well gyda fi....... – I prefer............