Siarad Cymraeg

Last modified 12/07/2017 07:56

Dysgu Cymraeg yn Portmead

Learning Welsh in Portmead

 We use online games and Apps to help children learn. Please see the list below.

1. Magi Anne

2. Betsan a Roco yn y Pentref

3. Fflic a Flac iBooks

4. Welsh for kids and babies

5. Cymraeg for Kids

6. Pacca Alpaca

7. Babog Baby

8. CYW

9. Tric a Chlic

10. Welsh 4 kids – Colours and Shapes

Dyma patrwm Cymraeg

Here are the Welsh Patterns we use

Beth ydy dy enw di?...........................Name dw i

Sut wyt ti?........................................ Dw i'n feeling e.g. hapus

Ble wyt ti'n byw?.................................... Dw i'n byw yn town, city, type of house

Beth ydy dy gyfeiriad di?.............................. Fy nghyfeiriad i ydy address

Faint ydy dy oed di?................................................ Dw i'n age oed

Pryd mae dy ben-blwydd di?.................. Mae fy mhen-blwydd i birthday

Beth ydy dy rif ffon di?............................... Fy rhif ffon i ydy number

Beth wyt ti'n hoffi?............................ Dw i'n hoffi ...........

Beth wyt ti ddim yn hoffi?........................Dw i ddim yn hoffi...................

Beth wyt ti'n hoffi wneud?..........................Dw i'n hoffi wneud..........................

Beth wyt ti'n fwynhau?........................... Dw i'n mwynhau.............................

Beth wyt ti ddim yn fwynhau?..................................Dw i ddim yn mwynhau......................

Beth wyt ti'n casau?................... Dw i'n casau............................

Beth wyt ti'n dwlu ar?...................................Dw i'n dwlu ar.................