Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

Internet Safety Advice

Do you know what to do if you or your child have a problem?
Follow the link below for more information

Think You Know

Need to report a suspicious incident?

CEOP report

  0|True|False

  Olchfa Comprehensive School

  Olchfa yn ysgol fawr a phrysur a chanddo enw da ar gyfer canlyniadau academaidd da a gofal bugeiliol cryf. Fel sefydliad mawr, mae gennym lawer o 'defnyddwyr' gyda disgyblion, staff a rhieni / gofalwyr yn yr enghreifftiau mwyaf amlwg.

  Beth bynnag yw eich perthynas â'r ysgol, mae'n debyg yn teimlo bod yna adegau pan hoffech wybod amdanom ni a beth rydym yn ei wneud. Fel y wefan hon yn datblygu ac yn ehangu, os gwelwch yn dda defnyddiwch y dolenni i gael mwy o wybodaeth am yr ysgol a hefyd os oes gennych chi amser, gwneud awgrymiadau am sut y gallem ei ddatblygu ymhellach.

  Headteacher - Mr. H. Davies

  Newyddion Diweddaraf

   Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.