Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

1|True|False

Terrace Road Primary School

Header Image

Diolch i chi am gymryd yr amser i ddarganfod mwy am ein hysgol. Fe'ch gwahoddir i bori drwy ein tudalennau gwe ac rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau dysgu am ein.

Mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc mai dim ond un cyfle yn eu haddysg, ac rydym yn credu y dylai'r amgylchedd yr ysgol gynradd meithrin a datblygu'r sgiliau hanfodol a fydd yn arwain pob plentyn i brofiad hapus, dyfodol llwyddiannus a fullfilling.

Dysgu yn digwydd yn gynt yn y blynyddoedd cynradd nag ar unrhyw adeg arall a phatrymau a sefydlir yn gallu cael oblygiadau pell-gyrhaeddol.

Rydym ni, yn Ysgol Gynradd Terrace Road, yn cydnabod yr angen i gefnogi rhieni ac yn annog eu plant yn ystod eu sefydlu yn gynnar o gudd-wybodaeth, personoliaeth, ymddygiad gwrthgymdeithasol, a datblygiad corfforol.

Headteacher - Mrs Alison Evans

Newyddion Diweddaraf

    Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.