Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

1|True|False

Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

Header Image

Croeso i'n hysgol

Nod a gweledigaeth ein hysgol ydy darparu amgylchedd hapus a ddiogel ble mae pawb yn cael ei adnabod fel unigolyn a derbyn cefnogaeth i gyrraedd ei botensial mewn awyrgylch agored a chydweithredol. Trwy disgwyliadau uchel a chylfeoedd eang rydym yn ymdrechu i greu dysgwyr gydol oes hyderus, gyda'r sgiliau a'r gwybodaeth sydd ei hangen ar gyfer cam nesaf y daith

Ms Catrin Pugh Jones

Newyddion Diweddaraf

    Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.