Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

  1|True|True

  St Illtyd's RC Primary School

  School Welcome Image

  Diolch i chi am gymryd yr amser i ymweld â'n gwefan yr ysgol. Drwy ein Gwefan ein nod yn rhoi y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am ein hysgol.

  Rhieni yn cael eu hannog i ymweld â'r wefan yn rheolaidd gan y byddwn yn diweddaru'r safle gyda gwybodaeth a manylion o hyd ac yn dod digwyddiadau a nodiadau cyfarwyddyd i gyfleu ein polisïau ysgol.

  O fewn ein hardal login sicrhau ein nod yw darparu ein disgyblion gyda help diogel a phleserus amgylchedd dysgu i feithrin a datblygu eu sgiliau hanfodol, a rhieni i gefnogi datblygiad eu plentyn.

  Mr. D F Lewis

  Newyddion Diweddaraf

   Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.