Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

1|True|False

Pentrechwyth Primary School

Header Image

Diolch i chi am gymryd yr amser i ymweld â'n gwefan yr ysgol. Drwy ein Gwefan ein nod yn rhoi y newyddion diweddaraf a gwybodaeth am ein hysgol.

Rhieni yn cael eu hannog i ymweld â'r wefan yn rheolaidd gan y byddwn yn diweddaru'r safle gyda gwybodaeth a manylion o hyd ac yn dod digwyddiadau a nodiadau cyfarwyddyd i gyfleu ein polisïau ysgol.

O fewn ein hardal login sicrhau ein nod yw darparu ein disgyblion gyda help diogel a phleserus amgylchedd dysgu i feithrin a datblygu eu sgiliau hanfodol, a rhieni i gefnogi datblygiad eu plentyn.

Miss AJ Christopherson

Newyddion Diweddaraf

    Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.