Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

1|True|False

Oystermouth Primary School

School Welcome Image

Bydd ein ysgol yn ceisio darparu yn llawn dychymyg, dehongli eang a chytbwys o'r cwricwlwm yn ysbrydoledig, yr ystafell ddosbarth gofalgar a diogel ac amgylcheddau ehangach yr ysgol. Rydym am i blant o bob posibl, galluoedd a doniau i fwynhau dysgu ac i ddatblygu fel meddylwyr annibynnol ac yn frwdfrydig ac dysgwyr y mae eu cyflawniadau yn cael eu cydnabod yn yr holl feysydd y cwricwlwm a phrofiad personol. Rydym yn gweithio i greu hinsawdd o goddefgarwch, parch, cyfathrebu gilydd a chymorth ym mha gyd yn barod i dderbyn, ac yn falch o, y safonau a osodwyd gan yr ysgol.

Mr. E W Wynne

Newyddion Diweddaraf

    Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.