Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

  1|True|True

  Morriston Primary School

  header image 0header image 1header image 2header image 3

  Ysgol Gynradd Treforys yn awdurdod lleol yn cynnal ysgol sydd yn gwasanaethu ardal Treforys yn Abertawe. Mae'r ysgol yn ysgol gynradd 3-11 ac yn cynnwys meithrinfa a Cyfleuster Addysgu Arbenigol (CAA), sy'n cynnwys o 2 dosbarthiadau, sy'n darparu ar gyfer disgyblion sydd â Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA). Plant yn cael eu derbyn i'r feithrinfa, ar sail ran-amser, yn ôl eu trydydd pen-blwydd. Mae 190 o ddisgyblion ar hyn o bryd ar y gofrestr, gan gynnwys y 27 o blant sy'n mynychu'r feithrinfa. Mae'r ysgol yn anelu `i ddarparu amgylchedd dysgu sy'n hapus, diogel, gofalgar ac ysgogol lle y mae'r plentyn yn meddu ar synnwyr clir o berthyn; i sicrhau bod disgyblion yn derbyn cwricwlwm eang a chytbwys, sy'n cyfateb i'w cyfnod datblygu ac yn amalgam o strategaethau dysgu i'w galluogi i gyflawni eu potensial llawn. `

  Mrs A. Thomas (Acting Head Teacher)

  Newyddion Diweddaraf

   Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.