Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

  1|True|False

  Ysgol Gynradd Gymraeg Lon-las

  Header Image

  Agorwyd Ysgol Gynradd Lôn Las ym 1949. Mae 515 o ddisgyblion yn yr ysgol gan gynnwys y dosbarthiadau meithrin..

  Mae’r ysgol yn cynnwys ardaloedd St Thomas, Dan y Graig, Pentrechwyth, Cwm, Trallwn, Treforys, Pentrepoeth, Cwmrhydyceirw, Ynystawe, Ynysforgan, Llansamlet ac mae’n ysgol sy’n bwydo Ysgol Gyfun Bryntawe.

  Mae’r ysgol yn darparu ar gyfer Blwyddyn 1 i 6 yn ogystal a Dosbarth Meithrin a Derbyn. Bydd disgyblion yn cael eu derbyn o’r ardaloedd a nodwyd uchod a thrwy ddewis rhieni.

  Mae gan yr ysgol 4 ardal addysgu Mae 11 ystafell ddosbarth a neuadd yn y prif adeilad. Ceir 3 ystafell arall wrth ymyl cae yr ysgol ac yna mae 3 dosbarth arall uwchben y ffreutir yn ogystal a’r bloc . Yn ogystal mae neuadd chwaraeon enfawr ar dir yr ysgol.

  Mae digon o le i chwarae yn yr awyr agored gan gynnwys mannau chwarae arwynebedd caled, ardal arbennig wedi’i hamgáu ar gyfer y plant Meithrin a Derbyn ac ardal borfa eang.

  Mrs. Karen Thomas