Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

   1|True|True

   Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw

   header image 0header image 1

   Mae Ysgol Llwynderw yn anelu i roi addysg gyflawn i blant mewn awyrgylch hapus, ysgogol a diogel. Mae pob plentyn yn unigolyn sydd ag anghenion, doniau a syniadau unigryw ac mae gan bob un yr hawl i gyfleoedd cyfartal. Felly, ein cyfrifoldeb yw i sicrhau bod pob unigolyn yn cael y cyfle gorau posibl i ddatblygu i'w gwir botensial/photensial, sy'n golygu bod y plant yn cael llawer iawn o brofiadau ystyrlon ar sawl lefel gwahanol a'u bod yn mwynhau llwyddiant.

   Mrs. Gayle Shenton

   Newyddion Diweddaraf

    Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.