Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

  1|True|False

  Llangyfelach Primary School

  Header Image

  Yn ein hysgol rydym yn gwerthfawrogi pawb ac yn cydnabod ac yn dathlu ein unigryw a doniau amrywiol. Rydym yn ymdrechu i baratoi ein plant ar gyfer bywyd trwy hyrwyddo y sgiliau y bydd eu hangen arnynt i ddod yn ddinasyddion llwyddiannus o fewn eu cymunedau eu hunain. Rydym yn meithrin ein plant yn gorfforol, yn feddyliol, yn gymdeithasol, ac yn ysbrydol ac yn eu hannog i bob amser yn rhoi o'u gorau yn academaidd ac yn gymdeithasol er mwyn dod yn ddysgwyr gydol oes. Rydym yn gobeithio y bydd y gofal a'r parch sydd gennym ar gyfer pob eraill yn adlewyrchu ym mywydau'r plant ac agweddau a bod yn amlwg i unrhyw un sy'n dod i ein hysgol.

  Mr Lee Burnell

  Newyddion Diweddaraf

   Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.