Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

1|True|False

Ysgol Gynradd Glyncollen

School Welcome Image

Ysgol Gynradd Glyncollen wedi'i lleoli yn y Gwernfadog Ystâd Parc Treforys. Mae'r ysgol yn ffodus i gael ei lleoli o fewn tiroedd helaeth a hardd, ac sy'n gwella'r amgylchedd dysgu. Rydym yn credu dysgu yn cael ei gyflawni drwy brofiad uniongyrchol, gyda anghenion y plentyn gosod ar y galon popeth a wnawn. Yn ganolog i hyn yw bod plant yn dysgu orau pan fyddant yn teimlo'n ddiogel, yn hapus ac yn ddiogel yn yr amgylchedd yr ydym yn ymdrechu i ddarparu. Meddwl yn ganolog i ddatblygu yn ddysgwyr annibynnol ac rydym yn annog meddwl myfyriol yn y plant i ymestyn a herio.

Mrs. A Bolt

Newyddion Diweddaraf

    Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.