Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

1|True|False

Ysgol Gynradd Gendros

Header Image

Diolch i chi am gymryd yr amser i gael gwybod mwy am ein hysgol. Fe'ch gwahoddir i bori drwy ein tudalennau gwe, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau dysgu popeth am i ni.

Mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc dim ond un cyfle yn eu haddysg, ac rydym yn credu y dylai'r amgylchedd yr ysgol gynradd meithrin a datblygu'r sgiliau hanfodol a fydd yn arwain pob plentyn i gael profiad o ddyfodol hapus, llwyddiannus a fullfilling. Dysgu yn digwydd yn gyflymach yn y blynyddoedd cynradd nag ar unrhyw adeg arall a gall patrymau sy'n cael eu sefydlu â goblygiadau pellgyrhaeddol.

Yr ydym, yn Ysgol Gynradd Gendros, yn cydnabod yr angen i gefnogi rhieni ac annog eu plant yn ystod eu sefydlu yn gynnar o gudd-wybodaeth, personoliaeth, ymddygiad gwrthgymdeithasol, a datblygiad corfforol.

Mr D Phillips - Pennaeth

Newyddion Diweddaraf

    Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.