Digwyddiadau i ddod

 • Ospreys Rugby Coach25/01/18 14:00 - 14:00
  Rugby Coach all day with Junior classes
 • Year 4 Swimming Lessons26/01/18 12:45 - 14:15
 • Danygraig Film Club26/01/18 15:30 - 16:30Come along and see some of your old favourites and, maybe, find some new ones.
 • Year 5 Swimming Lessons 30/01/18 09:45 - 11:15

Oriel Lluniau Diweddaraf

  1|True|False

  Ysgol Gynradd Danygraig

  School Welcome Image

  Ysgol Gynradd Danygraig wedi'i lleoli i'r dwyrain o Abertawe, ar ei ffin â Castell-nedd Port Talbot. Mae yn ardal Port Tennant, sydd wedi'i ffinio i'r de gan Abertawe Dociau a'r Môr Hafren, ac i'r dwyrain gan Crymlyn Burrows - un o gynefinoedd gwlyptir mwyaf yn Ewrop.

  Mr. M Thompson

  Newyddion Diweddaraf

   Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.