Digwyddiadau i ddod

  • Swimming Year 3 classes25/01/18 09:30 - 12:30Year 3 pupils attend swimming sessions at Pentrehafod School
  • Parents Computer Club29/01/18 10:00 - 12:00Parents are invited to participate in this computer class every Monday morning.

Oriel Lluniau Diweddaraf

1|True|False

Brynhyfryd Junior School

Header Image

Annwyl Riant / Gwarcheidwad,

Rydym yn falch iawn o groesawu chi i wefan Brynhyfryd Ysgol Iau. Nod y wefan yw eich cadw i fyny â newyddion a digwyddiadau ysgol a hefyd yn rhoi cipolwg ar y profiadau dysgu ein plant yn mwynhau.

Yn Ysgol Iau Brynhyfryd rydym yn cynnig cwricwlwm eang a chytbwys a ddarperir i'r plant gan dim ymroddedig o staff. Ein nod yw bod pob un o'r plant yn datblygu medrau angenrheidiol i ddod yn ddysgwyr gydol oes ac yn gallu chwarae rhan lawn a gwerth chweil mewn cymdeithas.

[darllen mwy]

Mrs. T L Beynon

Newyddion Diweddaraf

    Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.