Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau i ddod

Oriel Lluniau Diweddaraf

1|True|True

Ysgol Gynradd Llandeilo Ferwallt

header image 0header image 1header image 2header image 3header image 4header image 5

Mae'r ysgol yn anelu i ddarparu a gofalgar ac ysgogol lle bob plentyn ac oedolyn yn cymryd rhan weithredol ac yn eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad. Mae hyn yn golygu deallusol, cymdeithasol, moesol, ysbrydol a chorfforol galluogi pob unigolyn i gyrraedd ei botensial / photensial llawn. Mae arolygiad diweddar wedi "........... yr ysgol yn darparu addysg dda mewn awyrgylch gofalgar a chefnogol. "

Mr. G Widlake

Newyddion Diweddaraf

    Yn anffodus, nid oes unrhyw erthyglau wedi eu hysgrifennu.